Povrat i reklamacija


Obavijest o pravu kupca na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može jednostrano raskinuti ugovor sklopljen u Internet trgovini  (ugovor sklopljen na daljinu) ne navodeći razlog i to u roku od 14 dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed (isporučen). Ako se radi o više pošiljaka isporučenih u različito vrijeme, rok se računa od zadnje pošiljke. Ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeno razdoblje, rok se računa od prve pošiljke robe, odnosno  proizvoda.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jedostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom da raskida ugovor, koju šalje elektroničkom poštom, a može slati i poštom.

Adresa: 
NITUI Karmen Kroflin
S. Radića 55, 49214 Veliko Trgovišće, CROATIA

E-mail: customer.service@nitui.eu

Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke NITUI Karmen Kroflin.

 Ako je vraćena roba  neoštećena i u neoštećenoj originalnoj ambalaži, izvršit ćemo povrat novca na tvoj račun u roku od 14 od datuma na koji smo primili obavijest o odustanku. Trošak povrata u slučaju zamjene kupljenog proizvoda snosi potrošač. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Odustanak od kupnje bez navođenja razloga nije moguć ukoliko je proizvod djelomično potrošen. Također, iz higijenskih razloga nije moguće izvršiti povrat robe namijenjene za higijenske potrebe (npr. ruž za usne, kreme, šamponi, kistovi za make-up, četkice za zube, roleri i sl.). 
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, djelomično potrošen , s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u navedenom roku smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.  Svi korisnici troškove povrata robe snose sami.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke / reklamacija

Kupac ima pravo reklamacije proizvoda,  u skladu sa zakonskim uvjetima i rokovima.

Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio ili ako proizvod ima oštećenja ili grešku, odnosno materijalne nedostatke, kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda na koju je prodavatelj dužan odgovoriti u roku od 15 dana.

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, kupac mora platiti poštarinu u iznosu od 35,00 kn za narudžbe unutar Republike Hrvatske odnosno iznose određene u tablicama dostave za narudžbe izvan granica Republike Hrvatske kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti:

elektroničkim putem na e-mail customer.service@nitui.eu  s naznakom “Reklamacija”

pisanim putem na adresu NITUI Karmen Kroflin, S. Radica 55, 49214 Veliko Trgovisce, Croatia, s naznakom “Reklamacija” .